Slovníček pojmů

Atmosférický hořák – Jedná se o hořák, který spaluje plyn smísený se vzduchem ve volném prostoru při tlaku 101,3 HPa. Není přítomen přetlak, ani podtlak. Trysky regulují přísun vzduchu. Jedná se o technologii používanou kotli Buderus.

Bojler – Zásobník teplé užitkové vody, který provádí ohřev. Nepřímo ohřívaný bojler je ohříván teplou vodou z kotle.

Buderus tepelná technika – Tradiční německý výrobce kvalitních plynových kotlů.

Kotel – Jedná se o zařízení spalující palivo za účelem přeměny jeho potenciální energie na tepelnou energii.

Kotel klasické řady – Konvenční kotel využívá standardních technologií, jako například atmosférického hořáku.

Kondenzační kotel – Jedná se o úspornou variantu kotle, co se týká spotřeby.

Kotle malých výkonů – Kotle využívané v rodinných domech.

Kotle středních výkonů – Kotle používané v administrativních budovách, školách a podobně.

Kotle velkých výkonů – Kotle používané v průmyslových halách a velkých budovách.

Nástěnný kotel – Je zavěšen na stěně. Většinou se jedná o kotel kondenzační, či klasický.

Podlahové vytápění – Obměna radiátoru. Topná voda protéká trubicemi uloženými v podlaze, obvykle v betonu.

PROLAN tepelná technika –  Je montážní a servisní firmou v oblasti vytápění s platným dokladem o odborné  způsobilosti vydaným firmou Buderus tepelná technika Praha spol. s r.o. pro servisní a montážní činnost technologie Buderus.

Přetlakový hořák – Spalovací vzduch je nuceně vháněn ventilátorem.

Tepelná technika – Jedná se o soubor způsobů, kterými lze zabezpečit efektivní vytápění, popřípadě chlazení.

Zásobník TUV – Jedná se o zásobník teplé užitkové vody. Neprovádí ohřátí, uchovává vodu, která byla ohřáta kotlem.