Tepelná technika

Tepelná technika představuje obor, který se v současné době rychle rozvíjí. Jedná se o soubor způsobů, kterými lze zabezpečit efektivní vytápění, popřípadě chlazení.

Efektivní vytápění často obnáší kombinaci různých zdrojů tepla. Systém by měl pružně reagovat na činnost členů domácnosti – otevření okna, náhlý požadavek na změnu teploty v místnosti a podobně. Efektivní a optimální regulací alternativní zdrojů v kombinaci s případnými konvenčními zdroji je možné dosáhnout významných úspor a zvýšení komfortu.